null

Zespół Nazewnictwa Miejskiego - nowy skład

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Autor: m.st. Warszawa

Po raz ostatni Zespół Nazewnictwa Miejskiego zebrał się w dotychczasowym składzie. Od 1 stycznia 3-letnią kadencję zacznie nowe gremium, z Grzegorzem Piątkiem na czele.

Zespół Nazewnictwa Miejskiego jest ciałem opiniodawczo-doradczym Prezydenta m.st. Warszawy. Służy wiedzą oraz doświadczeniem w zakresie nadawania nazw obiektom miejskim w stolicy, z jego eksperckiej oceny korzystają także radni Komisji ds. Nazewnictwa Miejskiego. 

W skład Zespołu Nazewnictwa Miejskiego wchodzą varsavianiści i varsavianistki, specjalizujący się w różnych dziedzin nauki, m.in. w tym historycy, historyk sztuki, wojskowości, historycy literatury, kartografowie, geograf, architekt i językoznawcy, specjaliści w zakresie toponimii Warszawy. 

Rolą Zespołu jest m.in. merytoryczna ocena propozycji zgłaszanych do upamiętnienia w nazwach warszawskich obiektów. Eksperci i ekspertki dokonują oceny i uzupełniają informację o nazwach, przekazanych przez wnioskodawców. Są też właściwi do opiniowania i wskazania formy proponowanej nazwy.

Nowy skład Zespołu:
Grzegorz Piątek – przewodniczący
Joanna Dojnik – wiceprzewodnicząca
prof. dr hab. Grażyna Borkowska
dr Agata Hącia
dr hab. Dobrochna Kałwa
dr hab. Andrzej Kunert
prof. dr hab. Jacek Leociak
Robert Marcinkowski
dr Paweł Weszpiński
dr Bożena Wierzbicka
dr Aleksandra Wójtowicz