null

Zmiany w Teatrze Dramatycznym

Drukuj link otwiera się w nowej karcie
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy

Monika Strzępka została odwołana ze stanowiska dyrektorki Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy. Obowiązki dyrektora pełnić będzie teraz Mariusz Guglas, dotychczasowy wicedyrektor.

Monika Strzępka została odwołana ze stanowiska dyrektorki Teatru Dramatycznego z dniem 5 stycznia, zarządzenie w tej sprawie ukazało się w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Władze Warszawy podjęły taką decyzję w związku z nierealizowaniem przez dyrektorkę zapisów umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury i programu działania teatru, powołując się na zapisy art. 15 ust. 6 Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

Najważniejsze jest teraz zachowanie stabilności i ciągłości działania instytucji

- podkreśliła wiceprezydentka Warszawy, Aldona Machnowska-Góra. 

Pełniącym obowiązki dyrektora został Mariusz Guglas, związany z Teatrem Dramatycznym od 2012 roku. Od 2017 roku zajmował stanowisko zastępcy dyrektora ds. technicznych. Nowe obowiązki ma objąć 6 stycznia. Stosowne dokumenty przekazała do Teatru Dramatycznego dyrekcja Biura Kultury (szczegóły w poście). 

Decyzję o odwołaniu Moniki Strzępki poprzedziło zebranie opinii: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Związku Artystów Scen Polskich, Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów oraz związków zawodowych działających w Teatrze Dramatycznym. Obecnie w Teatrze Dramatycznym trwa kontrola Państwowej Inspekcji Pracy. Miejska kontrola rozpocznie się jeszcze w tym miesiącu.