null

Tough Love / Twarda miłość - open call w Komunie Warszawa

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W Komunie Warszawa, społecznej instytucji kultury, trwa open call do programu rezydencyjnego na rok 2022.

Program Hub kultury KW, współfinansowany przez m.st. Warszawa, ma na celu wsparcie młodych i debiutujących twórczyń i twórców (do 30 roku życia) przez zapewnienie warunków do poszukiwań artystycznych oraz stworzenia małej pracy performatywnej /  spektaklu: budżet na realizację pracy, miejsce na 6 tygodni w siedzibie Komuny Warszawa (Szkoła, ul. E. Plater 31), obsługę techniczną, opiekę merytoryczną i możliwość konsultacji z ekspert(k)ami oraz gwarancję publicznej prezentacji prac stworzonych podczas rezydencji.

Rezydencje są częścią całorocznego programu performatywnego, którego kuratorką w 2022 roku jest Anna Smolar.

Hasłem, wokół którego skupione są nowe produkcje performatywne i rezydencje w roku 2022 jest " Tough Love / Twarda miłość".

Instytucja zaprasza do składania zgłoszeń osoby działajace w obszarze szeroko rozumianych sztuk performatywnych, które nie przekorczyły 26, maks. 30 roku życia. Termin nadsyłania zgłoszeń to 10.01.2022 r.

W ramach rezydencji Komuna Warszawa oferuje:

  • przestrzeń do pracy (maks. 6 tygodni)
  • budżet produkcyjny w wysokości minimum 25 000 zł
  • stypendium w wysokości 3800 zł
  • wsparcie merytoryczne i opiekę kuratorską
  • konsultacje merytoryczne z wybranymi artyst(k)ami – ekspert(k)ami 
  • publiczną prezentację rezultatu rezydencji – pracy performatywnej
  • czas trwania rezydencji to sześć tygodni w okresie kwiecień – wrzesień 2022.

Więcej informacji - na stronie instytucji.