null

Pobawmy się stylem

Drukuj otwiera się w nowej karcie
21.05.2022 15:00 - 21.05.2022 17:00
Zdjęcie: kartki i zadrukowane fiszki w dłoniach.
Pobawmy się stylem w ramach projektu „Język polski jest przyjazny / merda ogonkami” | Autor: Jacek Wajszczak

Jak pisać i tłumaczyć teksty krótkie takie jak aforyzmy, sentencje i slogany? W maju i czerwcu Loesje zaprasza na cykl spotkań i warsztatów, które w teorii i praktyce ukażą narzędzia językowe przydatne w pracy z tekstami krótkimi.

Zajęcia zaczną się lekturą „Ćwiczeń stylistycznych” Raymonda Queneau i rozmowy o tym, jak forma tekstu wpływa na jego treść, zaś drugą część spotkania poświęcimy pisaniu własnych tekstów. Spróbujemy poeksperymentować ze stylem i sprawdzić, jak krótki utwór zmienia się w zależności od tego, czy nadajemy mu formę raportu policyjnego, tekstu reklamowego czy artykułu z tabloidu. 

Marcin Orliński – poeta, prozaik, krytyk literacki, zastępca redaktor naczelnej „Przekroju”. Wydał siedem książek, ostatnio „Środki doraźne” (Poznań 2017). Laureat Nagrody im. Adama Włodka (2016). Nominowany do Nagrody Poetyckiej im. K.I. Gałczyńskiego Orfeusz (2018). Jego wiersze były tłumaczone na języki angielski, niemiecki, francuski, szwedzki, rosyjski, ukraiński, czeski i słoweński. 

Informacje i zapisy na zajęcia >»

Spotkania wokół języka i warsztaty kreatywnego pisania odbywają się w ramach projektu „Język polski jest przyjazny / merda ogonkami” dofinansowanego ze środków m.st. Warszawy.

Sprawdź lokalizację na mapie