null

W Polsce językiem urzędowym jest język polski - performans

Drukuj otwiera się w nowej karcie
03.05.2023 16:00 - 03.05.2023 17:00
pkakat cyklu
Teatr 21

"W Polsce językiem urzędowym jest język polski / performans Daniela Kotowskiego na 3 maja" to wydarzenie w ramach cyklu "Pokaż język", na które zaprasza Centrum Sztuki Włączającej.

 

Według 27. artykułu obecnie obowiązującej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: “W Rzeczypospolitej Polskiej językiem urzędowym jest język polski”. Daniel Kotowski w swoim działaniu zwraca uwagę na paradoks tego zapisu. Z jednej strony konstytucja reprezentuje wszystkich obywateli i jest narzędziem szerzenia równości i sprawiedliwości, z drugiej zaś zapis o języku polskim w wyraźny sposób dyskryminuje wybrane grupy osób, m.in. tych nie posługujących się mową.

Daniel Kotowski, podejmując wyzwanie, jakim jest dla osoby głuchej posługiwanie się mówionym językiem polskim, i wykonując wysiłek mówienia w języku innym niż Polski Język Migowy, jednocześnie wskazuje na wartość aktu występowania w obronie konstytucji. Tym samym uwidacznia te miejsca (fizyczne lub w przestrzeni wirtualnej) i momenty, w których następuje naruszanie prawa stanowionego przez konstytucję. Domaga się przy tym sprawiedliwości i respektowania tego, co należy także do niego jako obywatela. 

Szczegóły na stronie