null

Przygotowania do wyjątkowej wystawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN szykuje specjalną wystawę z okazji 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. Na przygotowanie ekspozycji są jeszcze prawie dwa lata, ale już trwają prace nad koncepcją i scenariuszem wydarzenia.

Porozumienie między Muzeum POLIN a Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN dotyczy współpracy w przygotowywaniu przyszłych działań wystawienniczych Muzeum, szczególnie w związku z rocznicową ekspozycją o powstaniu w getcie warszawskim, której otwarcie zaplanowano na kwiecień 2023 r.

Okrągłą, 80. rocznicę powstania w getcie warszawskim upamiętnimy w Muzeum POLIN specjalną wystawą czasową. Nawiązanie współpracy z Centrum Badań nad Zagładą Żydów to ważna chwila, bo na etapie przygotowań zyskujemy partnera, który jest jednym z najważniejszych na świecie ośrodków  naukowych prowadzących badania nad Holokaustem

– mówi Zygmunt Stępiński, dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Szczegóły dotyczące wystawy zostaną przedstawione po wypracowaniu scenariusza ekspozycji, co planowane jest na rok 2022. Obie instytucje zapowiadają także przy wspólnych wydarzeniach o charakterze edukacyjnym, naukowym i komunikacyjnym. 

Celem Centrum jest skupianie i rozwój interdyscyplinarnego środowiska osób zajmujących się Zagładą Żydów w czasie II wojny światowej w różnorodnych aspektach. Samo powstanie w getcie warszawskim pod wieloma względami było niezwykłym i wielowymiarowym wydarzeniem, co wraz z naukowcami i naukowczyniami z Centrum Badań nad Zagładą Żydów spróbujemy pokazać, wspierając Muzeum POLIN w pracach nad wystawą na 80. rocznicę zrywu

– mówi prof. dr hab. Barbara Engelking, kierująca Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN.

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN jest nowoczesną instytucją kultury – muzeum historycznym ukazującym 1000 lat dziejów polskich Żydów. Służąc ideom otwartości, tolerancji i prawdy, Muzeum POLIN przyczynia się do wzajemnego zrozumienia i szacunku wśród Polaków i Żydów.

Centrum Badań nad Zagładą Żydów w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk prowadzi działalność edukacyjną i badawczą. Skupia uznanych w świecie nauki badaczy wywodzących się z różnych dyscyplin humanistycznych: historyków, literaturoznawców, socjologów, psychologów.