null

Raport o niematerialnym dziedzictwie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zapraszamy do lektury raportu "Niematerialna Warszawa: Tradycje, zwyczaje, praktyki we współmieście" autorstwa dr hab. Hanny Schreiber i dr Ewy Klekot – członkiń Zespołu do spraw niematerialnego dziedzictwa kulturowego Warszawy.

Raport to pierwszy efekt prac powołanego przy Biurze Kultury w lutym ubiegłego roku Zespołu do spraw niematerialnego dziedzictwa kulturowego Warszawy. Powstał on w oparciu o badania i zebrany w ich trakcie materiał. Ilustruje zachowane do dziś w przekazie międzypokoleniowym praktyki, tradycje, zwyczaje budujące tożsamość osób mieszkających w Warszawie, kształtujące ich związek z miastem. Raport stanowi punkt wyjścia dla dalszych debat i podstawę kontynuacji projektu badawczego.

 

Załączniki: