null

Razem lepiej - otwarcie Domu Otwartego

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zbliżenie na wyświetlacz umieszczony przy wejściu do sali VR z napisem "Otwarcie Domu Otwartego"
Autor: materiały Domu Otwartego

Na warszawskim Targówku, przy ul. Radzymińskiej 123, powstało nowe miejsce kultury - Dom Otwarty. Nowa placówka Domu Kultury Świt wyróżnia się pełnym dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Dom Otwarty to inkluzywny dom kultury, który jest odpowiedzią na realne potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Miejsce zawiera szereg rozwiązań architektonicznych i technicznych umożliwiających korzystanie z zajęć zarówno dzieciom jak również osobom dorosłym także z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Miejsce otwarte i dostępne

W placówce o powierzchni 470m2 znajduje się pokój wyciszenia, komfortka (przewijak dla osób dorosłych), pętla indukcyjna a także oznaczenia brajl oraz dedykowany system specjalnej nawigacji.  

W nowo otwartej przestrzeń znajdują się przemyślane i nowocześnie wyposażone sale warsztatowe między innymi: pracownia komputerowa, pracownia VR – rozszerzonej rzeczywistości, sala plastyczna, sala muzyczna, sala taneczna i  pokój do zajęć indywidualnych. 

Placówka jako jedna z nielicznych w Polsce wprowadziła rozwiązania dostępności dla wszystkich niepełnosprawności – krzyżowo.

Naszym celem jest niwelowanie wciąż funkcjonujących w społeczeństwie stereotypów dotyczących osób z niepełnosprawnościami, umożliwienie im uczestniczenia w życiu kulturalnym oraz wsparcie w rozwijaniu pasji i zainteresowań.

- mówi Lidia Krawczyk, Dyrektor Domu Otwartego i pomysłodawczyni projektu.

Miejsce dla wszystkich

Ambasadorami  Domu Otwartego są osoby, które na co dzień mierzą się z niepełnosprawnością i barierami,  działające samodzielnie bądź w fundacjach i stowarzyszeniach oraz aktywni działacze na rzecz niwelowania barier, edukacji i włączania osób z niepełnosprawnościami w aktywne życie stolicy.

Wśród nich są m.in.:

 • Donata Kończyk Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Dostępności;
 • Kobas Laksa (artysta, performer, edukator, inicjator cyklu spotkań dla rodziców dzieci z trisomią „Zerówka zespolona”);
 • Izabela Sopalska- Rybak Fundacja Kulawa Warszawa;
 • Paulina Gadomska – Dzięcioł Fundacja SONI;
 • Justyna Sobczyk z Teatru 21 i Centrum Sztuki Włączającej;
 • Ania Żórawska Fundacja Kultura Bez Barier;
 • Maciek Augustyniak Polska Bez Barier.

Pozytywnego zaopiniowania i zakwalifikowania Domu Otwartego jako unikalnego miejsca publicznego w skali kraju dokonali audytorzy, wśród których znaleźli się między innymi:

 • Izabela Sopalska-Rybak – przedstawicielka osób poruszających się̨ na wózkach; założycielka i prezeska Fundacji Kulawa Warszawa;
 • Maria Kozłowska – przedstawicielka osób poruszających się̨ o kulach;
 • Katarzyna Gajewska – przedstawicielka osób niewidomych; trenerka, psycholożka, pedagożka;
 • Michał Handzel – przedstawiciel osób w spektrum autyzmu, kierownik naukowy i współzałożyciel Institutum Investigationis Scovorodianum;
 • Agnieszka Szeliga – przedstawicielka osób słabosłyszących; nagradzana aktywistka społeczna, wolontariuszka, lektorka i nauczycielka polskiego języka migowego.

Bieżące informacje o działalności Domu Otwartego znaleźć można na profilu FB instytucji.

Załączniki: