null

Rezydencje w WOK - ostatnie dni na zgłoszenia

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Wnętrze siedziby Warszawskiego Obserwatorium Kultury - półki z książkami i kwiatami doniczkowymi, dwa fotele
Autor: fot. Monika Stolarska

Pierwsza edycja Rezydencji Warszawskiego Obserwatorium Kultury nosi tytuł „Proces-owanie zmiany. Towarzyszenie artystyczno-badawcze". Termin zgłoszeń do programu upływa 20 marca 2023 roku.

Czym są rezydencje WOK?

Program jest przeznaczony dla osób artystycznych oraz duetów i kolektywów interdyscyplinarnych (artystycznych, badawczych, aktywistycznych).

Rezydencje mogą potrwać od 4 do 5 miesięcy (osoby uczestniczące decydują same – w oparciu o indywidualne potrzeby) i mogą być realizowane między kwietniem a październikiem 2023 roku.

Tegoroczna edycja poświęcona jest procesowi doświadczania zmiany. Do udziału instytucja zaprasza osoby, które doświadczają zmiany (dotyczącej jakiejkolwiek sfery życia), albo które mają potrzebę urefleksyjnienia procesów zmiany w kontekście zachodzących zmian politycznych, klimatycznych, ekonomicznych.

Co zapewnia WOK?

Instytucja zapewnia środki finansowe w wysokości 8 000 zł brutto w przypadku zgłoszeń indywidualnych, 10 000 zł brutto dla duetów i kolektywów. Dodatkowo do 5 000 zł brutto na wsparcie procesu rezydencji dostosowane do indywidualnych potrzeb (np. pomoc ekspercką, techniczną, psychologiczną, zakup materiałów, opiekę nad dzieckiem itp.).

WOK oferuje także wsparcie merytoryczne czy przestrzeń do pracy.

Więcej informacji – na stronie Warszawskiego Obserwatorium Kultury.

WOK to interdyscyplinarna instytucja kultury, prowadząca działalność artystyczną, społeczną, ale też edukacyjną oraz badawczo-naukową. Jej zadaniem jest badanie służące rozumieniu zmian, jakie zachodzą współcześnie i oddziałują na sektor kultury i praktyki kulturalno-artystyczne, a w konsekwencji wpływają na życie mieszkanek i mieszkańców Warszawy.