null

Konkurs Różnorodna Warszawa - rekomendacje

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Dzień Sąsiada na Placu Zbawiciela, na pierwszym planie siedzą radośni ludzie przy stolikach, dzień, lato.
Autor: m.st. Warszawa

16 projektów zostało wybranych do dofinansowania z konkursu „Różnorodna Warszawa" - w sumie będzie to półtora miliona złotych. O środki na projekty ubiegało się 135 organizacji pozarządowych.

Organizacje pozarządowe biorące udział w konkursue złożyły oferty na łączną kwotę dofinansowania w wysokości prawie 17,5 miliona złotych. Oferty zostały ocenione przez 6-osobową komisję konkursową. Ostatecznie komisja zdecydowała o udzieleniu pozytywnej rekomendacji 16 projektom, które uzyskały średnią ocenę powyżej 76 punktów.  

Rekomendacje dofinansowania otrzymały projekty nastawione na integrację i rozwój poprzez kulturę, adresowane do różnych grup odbiorców i odbiorczyń, rozwijające kompetencje twórcze, poznawcze czy społeczne, a także działania artystyczne dla osób ze specjalnymi potrzebami, projekty badawcze i wydawnicze.

Szczegółową listę projektów, które otrzymały rekomendacje, znaleźć można na stronie poświęconej współpracy Miasta z NGOsami.