null

Nowe konkursy dla organizacji pozarządowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ogłaszamy otwarte konkursy dla organizacji pozarządowych. Na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku przeznaczymy cztery i pół miliona złotych.

Kolejny raz ogłaszane są konkursy  Kulturalna oferta Warszawy, Różnorodna Warszawa oraz Dziedzictwo kulturowe Warszawy. Do tego dochodzą dwa nowe - Kompetencje przyszłości, Partnerstwa i sieci współpracy. Wszystkie zostały zaplanowane zgodnie ze Strategią #Warszawa2030.

Nowy konkurs Kompetencje przyszłości wspiera działania angażujące mieszkańców i mieszkanki w kulturę oraz umożliwiające im rozwój kompetencji – odbiorczych, twórczych, a także komunikacyjnych i obywatelskich. Więcej informacji >>

Celem konkursu Partnerstwa i sieci współpracy jest realizacja zadań z zakresu kultury  i edukacji kulturowej, które rozwijają współpracę między podmiotami kultury na płaszczyźnie lokalnej lub międzynarodowej. Ten konkurs został również jako wsparcie dla księgarń niezależnych. Więcej informacji >> 

Kulturalna oferta Warszawy ma budować różnorodną i wartościową ofertę kulturalną Warszawy. Chcemy wspierać działania realizowane w poprzednich latach, ale i nowe dzieła/wydarzenia. Więcej informacji >>

Różnorodna Warszawa pozwoli na realizację projektów z zakresu kultury i edukacji kulturowej przyczyniających się do budowania różnorodnej, otwartej i inkluzywnej społeczności Warszawy. Więcej informacji >>

Dziedzictwo kulturowe Warszawy umożliwi działania artystyczne, kulturalne i edukacyjne upowszechniające wiedzę o historii Warszawy w wymiarze dziejowym, kulturowym
i społecznym. Więcej informacji >>