null

Akademia Sinfonia Varsovia 2022/23 - szansa dla młodych muzyków

Drukuj otwiera się w nowej karcie
30.03.2022 17:00 - 30.06.2022 23:55

Sinfonia Varsovia to orkiestra znakomita! Kto z początkujących, młodych muzyków nie chciałby spróbować swych sił, by móc zasiadać pośród znakomitych instrumentalistów i współtworzyć w przyszłości sukcesy Sinfonii, uczestniczyć w znaczących muzycznych wydarzeniach, spotykać dyrygenckie sławy, grać w znamienitych salach koncertowych na różnych kontynentach?

Rusza nabór do 11. edycji projektu (28.08.2022 – 30.06.2023) Akademia Sinfonia Varsovia 2022/23

To projekt skierowany do studentów i absolwentów uczelni muzycznych przed ukończeniem 26. roku życia, przygotowujący młodych muzyków do pracy w profesjonalnej orkiestrze. W trakcie dwóch semestrów uczestnicy Akademii kształcą się pod okiem koncertmistrzów i liderów sekcji Sinfonii Varsovii, biorą udział w warsztatach ogólnorozwojowych i próbach orkiestry oraz występują na koncertach zespołu u boku znakomitych dyrygentów i solistów.

Zgłoszenia przyjmowane są do 5 maja 2022.

Akademia Sinfonia Varsovia została zapoczątkowana w roku 2012 i była pierwszą tego typu inicjatywą w Polsce. Na wzór przyorkiestrowej akademii Filharmoników Berlińskich powstał kompleksowy projekt skierowany do młodych instrumentalistów, którzy w przyszłości chcieliby zawodowo grać w orkiestrze.

W tym roku do przesłuchań zapraszani są instrumentaliści w siedmiu specjalnościach: flet, klarnet, fagot, waltornia, trąbka, skrzypce i kontrabas. Ostateczna liczba utworzonych klas i przyjętych do nich uczestników zależna będzie od wyników przesłuchań, które odbędą się w dniach 12, 13 i 15 maja 2022.

Formularz zgłoszeniowy, regulamin oraz program wymagany na przesłuchaniach dostępne są na stronie Sinfonii Varsovii.