null

Splendor władzy. Wettynowie na tronie Rzeczypospolitej - wystawa w Łazienkach Królewskich

Drukuj otwiera się w nowej karcie
05.11.2021 - 30.01.2022

Cenne dzieła, które zgromadzili August II i August III, utworzyły jeden z najważniejszych w XVIII-wiecznej Europie zbiorów sztuki. Kilkaset z tych obiektów zaprezentowanych zostanie na wystawie "Splendor władzy. Wettynowie na tronie Rzeczypospolitej" w Muzeum Łazienki Królewskie.

Panowanie Augusta II i Augusta III, elektorów saskich i królów Rzeczpospolitej Obojga Narodów, to czas niemalże nieustannej walki o tron oraz wewnętrznych konfliktów, które zachęcały ościenne państwa do politycznej ingerencji. Napięcia, a także dzielące Saksonię i Rzeczpospolitą różnice ustrojowe, religijne, terytorialne oraz wojskowe wymagały od władców saskich specjalnych zabiegów dyplomatycznych.

August II i August III posługiwali się w tym celu potężnym narzędziem ówczesnych monarchów - splendorem władzy. Wzorując się na Ludwiku XIV, wykorzystywali sztuki piękne do celów propagandowych. Zarówno na dworze drezdeńskim, jak i warszawskim władcy sascy realizowali rozbudowany program kulturalny, opierając się na sile oddziaływania pełnej rozmachu architektury, zgromadzonych kolekcjach dzieł sztuki, a także pełnych przepychu uroczystościach, jak turnieje, parady i fajerwerki. Ważnym elementem królewskiej propagandy była również polityka orderowa związana z ustanowionym w 1705 r. Orderem Orła Białego.

źródło: Łazienki Królewskie