null

Społeczna Rada Kultury

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Pełni funkcję doradczą przy Prezydencie m.st. Warszawy, konsultuje założenia polityki kulturalnej m.st. Warszawy oraz jest ambasadorem działań kulturalnych podejmowanych przez Miasto. 

Członków Społecznej Rady Kultury powołuje Prezydent. W jej skład wchodzą twórcy/twórczynie, aktywiści/aktywistki oraz eksperci/ekspertki o istotnym dla Warszawy dorobku i sprawdzonych kompetencjach, wybrani/wybrane po uwzględnieniu opinii środowisk kulturalnych.

Członkami czwartej kadencji Społecznej Rady Kultury (na lata 2022-2025) są:

Zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Rady Kultury.

Protokoły z posiedzeń Społecznej Rady Kultury: