null

Stypendia artystyczne m.st. Warszawy nabór na 2023

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zgłoszenia od 1 sierpnia do 15 września

Debiutanci i osoby z twórczym dorobkiem mogą starać się o stypendium artystyczne m. st. Warszawy na 2023 rok. Nabór potrwa od 1 sierpnia do 15 września, a do podziału są prawie dwa miliony złotych.

Twórczynie i twórcy, którym marzy się zdobycie stypendium artystycznego m.st. Warszawy, mogą zgłaszać swoje projekty w ośmiu dziedzinach: film, literatura, muzyka, opieka nad zabytkami, taniec, teatr, sztuki wizualne i design, upowszechnianie kultury. Zgłoszenia będą przyjmowane przez formularz aplikacyjny na stronie stypendia.um.warszawa.pl. Tam można też znaleźć najważniejsze informacje dotyczące naboru.

Od 2009 roku Warszawa przyznała dofinansowanie 488 osobom, a łączna kwota przyznanych stypendiów przekroczyła 14 milionów złotych. W 2022 r. stypendia - półroczne i roczne - wynoszą 3,5 tys. zł brutto miesięcznie.