null

Stypendia artystyczne 2023 przyznane

Drukuj otwiera się w nowej karcie

50 osób otrzyma w przyszłym roku stypendia artystyczne Miasta Stołecznego Warszawy – roczne i półroczne. W sumie ponad dwa miliony złotych. Lista nazwisk stypendystek i stypendystów została już opublikowana.

40 stypendiów rocznych i 10 półrocznych – tak komisja stypendialna podzieliła budżet przyszłorocznych stypendiów artystycznych m.st. Warszawy. Najwięcej, bo po 10 stypendiów, przyznanych zostało w kategoriach sztuki wizualne i design oraz literatura, 9 – w kategorii upowszechnianie kultury, 8 – muzyka, 5 – teatr, 4 – film, 3 – taniec, jedno stypendium będzie przeznaczone na opiekę nad zabytkami.

Wśród 50 stypendystek i stypendystów 9 osób debiutuje, pozostałe mają już twórczy dorobek. Pełna lista nazwisk znajduje się w zarządzeniu, w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Stolica ceni oryginalność
Warszawa przyznaje  stypendia artystyczne od 2009 roku. Do tej pory wypłacono na ten cel ponad 14 milionów złotych. W 2023 roku na stypendia zostaną przeznaczone ponad dwa miliony złotych.

O stypendium można ubiegać się w jednej z ośmiu kategorii: film, literatura, muzyka, opieka nad zabytkami, sztuki wizualne i design, taniec, teatr, upowszechnianie kultury. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną, przez specjalny formularz.