null

Do dzieła! Start stypendiów artystycznych 15 sierpnia

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Twórczynie i twórcy działający w Warszawie jak co roku mają szansę na finansowe wsparcie od Miasta. Już niebawem rozpoczniemy nabór do stypendiów artystycznych na 2022 rok.

Stypendia artystyczne m.st. Warszawy skierowane są do osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. Przyznawane są w ośmiu dziedzinach: film, literatura, muzyka, opieka nad zabytkami, taniec, teatr, sztuki wizualne i upowszechnianie kultury. Stypendia pozwalają realizować pomysły artystyczne najbardziej obiecującym i oryginalnym twórcom i twórczyniom, zarówno tym z dorobkiem, jak i debiutującym.

Stypendia pobudzają kreatywność
Warszawa przyznaje stypendia artystyczne od 2009 roku. Do tej pory Miasto przeznaczyło na ten cel ponad 12 milionów złotych (na rok 2021 przyznaliśmy 52 stypendia o łącznej wysokości prawie 1,9 mln). Osoby, które już z nich skorzystały, przyznają, że takie finansowe wsparcie „daje dużą wolność, pomaga skupić się na pracy twórczej, pobudza kreatywność, mobilizuje do działania”. Projekty stypendystów i stypendystek, z różnych dziedzin, współtworzą bogatą ofertę kulturalną stolicy i cieszą się sporym zainteresowaniem.

Zasady obecnego naboru są podobne jak przed rokiem: zgłoszenia przyjmowane będą od 15 sierpnia do 30 września, za pośrednictwem specjalnego formularza w Elektronicznym Systemie do Obsługi Stypendiów. Szczegóły na stronie www poświęconej stypendiom.