null

Stypendia artystyczne – ostatnie dni na zgłoszenia

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Jeszcze tylko do 30 września można składać wnioski o przyznanie stypendium artystycznego m. st. Warszawy. Na wsparcie twórczyń i twórców w kolejnym roku przeznaczamy niemal dwa miliony złotych.

Stypendia artystyczne m.st. Warszawy skierowane są do osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w stolicy. Przyznawane są w ośmiu dziedzinach: film, literatura, muzyka, opieka nad zabytkami, taniec, teatr, sztuki wizualne i upowszechnianie kultury. Stypendia pozwalają realizować pomysły artystyczne najbardziej obiecującym i oryginalnym twórcom i twórczyniom, zarówno tym z dorobkiem, jak i debiutującym.

Warszawa przyznaje stypendia artystyczne od 2009 roku i do tej pory przeznaczyła na ten cel ponad 12 milionów złotych (na rok 2021 przyznaliśmy 52 stypendia o łącznej wysokości prawie 1,9 mln). Osoby, które już z nich skorzystały, przyznają, że takie finansowe wsparcie „daje dużą wolność, pomaga skupić się na pracy twórczej, pobudza kreatywność, mobilizuje do działania”. Projekty stypendystów i stypendystek współtworzą bogatą ofertę kulturalną stolicy i cieszą się sporym zainteresowaniem. 

Zasady obecnego naboru są takie same jak przed rokiem: zgłoszenia przyjmowane są do końca września za pośrednictwem specjalnego formularza w Elektronicznym Systemie do Obsługi Stypendiów. Szczegóły na stronie www poświęconej stypendiom