null

Stypendia interwencyjne dla twórczyń i twórców z Ukrainy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Staromiejski Dom Kultury i Miasto Stołeczne Warszawa ogłaszają program stypendialny dla twórczyń i twórców w zagrożeniu. Zachęcamy do zgłoszeń.

Jednorazowe stypendia interwencyjne w wysokości do 5 tysięcy złotych będą wypłacane artystkom i artystom, którzy zostali zmuszeni do nagłego opuszczenia Ukrainy. 

Celem organizacji Stypendiów Interwencyjnych jest jednorazowe, bezzwrotne wsparcie finansowe dla obywateli/obywatelek Ukrainy tworzących w dziedzinie literatury, sztuk wizualnych, muzyki, sztuk performatywnych etc., zmuszonych do opuszczenia kraju w wyniku ataku Rosji na Ukrainę.

Stypendium może być przeznaczone na pokrycie dowolnych kosztów związanych z kontynuacją działalności twórczej stypendystki/stypendysty poza miejscem stałego zamieszkania.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie www.sdk.pl. Wszelkie pytania można kierować na adres mailowy stypendia@sdk.pl