null

Zgłoś się i weź stypendium od Warszawy!

Drukuj otwiera się w nowej karcie
kadr z filmu: kobieta w białej kuchni, opiera głowę o ramię wsparte na framudze drzwi, ma zasłonięte oczy
kadr z filmu Matecznik

Zostało już tylko kilka dni na złożenie wniosku o stypendium artystyczne m.st. Warszawy. Kilkadziesiąt osób może liczyć na wsparcie finansowe na realizację projektów z różnych dziedzin - od sztuk wizualnych, przez muzykę i teatr, po opiekę nad zabytkami czy upowszechnianie kultury. A to nie jedyne stypendia przyznawane w stolicy - trwa także nabór do stypendiów im. Jana Pawła II, dla utalentowanych studentek i studentów warszawskich uczelni.

Stypendia artystyczne m.st. Warszawy

Stypendia artystyczne m.st.Warszawy są przyznawane zarówno osobom z dorobkiem jak i debiutującym. Dzięki wsparciu Warszawy twórczynie i twórcy mogą realizować swoje projekty w ośmiu dziedzinach: film, literatura, muzyka, opieka nad zabytkami, taniec, teatr, sztuki wizualne i design, upowszechnianie kultury. Zgłoszenia (elektroniczne) przyjmowane są jeszcze do 15 września. 

Od 2009 roku dofinansowanie uzyskało 538 osób, na łączną kwotę ponad 16 milionów złotych. Tym razem do podziału są ponad dwa miliony złotych. Kto otrzyma stypendium artystyczne –roczne lub półroczne – na 2024 rok, dowiemy się w grudniu. 

Stypendia im. Jana Pawła II dla studiujących

Do 10 października osoby studiujące w warszawskich uczelniach – zarówno publicznych, jak i prywatnych – mogą ubiegać się o stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. Są one przyznawane osobom, które oprócz dobrych wyników w nauce mogą pochwalić się sukcesami artystycznymi, naukowymi, sportowymi lub zaangażowaniem w działalność społeczną. Stypendium można dostać na dziewięć miesięcy roku akademickiego, a kwota wynosi od 500 do 1500 zł miesięcznie.