null

Teatr 21 - międzynarodowy festiwal "Crossing the Line"

Drukuj otwiera się w nowej karcie
17.09.2021 - 25.11.2021

Spektakl „Rewolucja, której nie było” Teatru 21 otworzy pierwszy międzynarodowy festiwal on-line „Crossing the Line”. Nagrodzony Paszportem „POLITYKI” warszawski zespół teatralny zaprezentuje się w towarzystwie najważniejszych europejskich teatrów tworzących sztukę z artystami z niepełnosprawności intelektualną.

„Crossing the Line” to partnerstwo sześciu zespołów teatralnych z całej Europy, z których każdy jest liderem w dziedzinie pracy z artystami z niepełnosprawnością intelektualną. Festiwal „Crossing the Line” łączy partnerskie zespoły w ramach festiwalu teatralnego online, celebrując sztukę inkluzywną i artystów z niepełnosprawnością intelektualną. Stało się to możliwe dzięki projektowi Trasna Na Líne, finansowanemu przez Program Kreatywna Europa Unii Europejskiej.

Spektakl „Rewolucja, której nie było” jest inspirowany protestem osób z niepełnosprawnościami i ich rodziców w Sejmie RP. Przedstawienie zostało nagrodzone na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Boska Komedia w Krakowie i spotkało się z pozytywnym przyjęciem widzów i krytyków.

Oprócz spektaklu „Rewolucja, której nie było” (od 17 września 2021) Teatr 21 zaprezentuje również performans „Ciało w ciało z Marilyn” (od 15 października), a także „Jak przestałem być idealny” (od 19 listopada 2021) – najnowszy spektakl koprodukowany z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego. Jednym z punktów programu festiwalu będzie również cykl rozmów dotyczących dostępności edukacji artystycznej dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi w różnych krajach europejskich.

źródło: Crossing the Line Festival