null

Najstarszy teatr lalkowy liderem dostępności

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Teatr Baj - Lider Dostępności 2022

Teatr Baj otrzymał tytuł Lidera dostępności 2022 w kategorii obiekt zabytkowy, w VII edycji konkursu architektoniczno-urbanistycznego Integracji i Towarzystwa Urbanistów Polskich pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP.

Celem konkursu Lider dostępności jest promowanie idei projektowania uniwersalnego i nagradzanie rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych, które są dostępne dla wszystkich grup użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Kapituła Konkursu, złożona z urbanistów oraz specjalistów z zakresu dostępności architektonicznej i projektowania uniwersalnego, przyznała Teatrowi Baj nagrodę w kategorii Obiekt zabytkowy – za najlepszą inwestycję związaną z modernizacją budynku historycznego, z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością. 

Teatr Baj jest najstarszym teatrem lalek i jestem niezwykle dumna, że po blisko 95 latach funkcjonowania Teatru nadal jesteśmy liderem także w kwestiach dostępności 

- mówi dyrekorka Teatru Baj, Ewa Piotrowska. 

Baj bez barier

Już od dziesięciu lat w Teatrze Baj realizowany jest program Baj bez Barier. Działania udostępniające sztukę osobom z niepełnosprawnościami wpisują się w sposób organiczny w działalność tej instytucji. Doceniają to widzowie z różnymi dysfunkcjami (wzroku, słuchu, intelektualnymi, spektrum autyzmu), którzy stali się stałymi bywalcami Baja. Czują się tam bezpiecznie i mogą, tak jak reszta publiczności, czerpać dla siebie ze sztuki teatru – ze spektakli i warsztatów – to właśnie, co jest im do życia i rozwoju, potrzebne.