null

Konkurs w Dramatycznym nierozstrzygnięty

Drukuj link otwiera się w nowej karcie
Główne wejście do Teatru Dramatycznego, w Pałacu Kultury i Nauki
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy

Komisja konkursowa nie wskazała kandydata na dyrektora Teatru Dramatycznego im. Gustawa Holoubka w Warszawie. Żadna z osób ubiegających się o to stanowisko nie uzyskała bezwzględnej większości głosów. Oznacza to, że ogłoszony w lutym konkurs pozostaje nierozstrzygnięty.

Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowało się siedem osób. Dziś zakończyły się dwudniowe rozmowy z kandydatkami i kandydatami. Dotyczyły kwestii prawnych, organizacyjnych i funkcjonowania teatru, a przede wszystkim programów działania oraz rozwoju instytucji, przygotowanych przez osoby startujące w konkursie. 

Komisja konkursowa obradowała w składzie: Aldona Machnowska-Góra – przedstawicielka Miasta Stołecznego Warszawy, przewodnicząca komisji; Artur Jóźwik i Aneta Subda-Kamola - przedstawiciele Miasta Stołecznego Warszawy; Małgorzata Bogajewska i Małgorzata Wdowik – przedstawicielki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Ewa Leśniak - Związek Artystów Scen Polskich ZASP - Stowarzyszenie; Igor Michalski – Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów; Dariusz Kraszewski – przedstawiciel Organizacji Zakładowej nr 144 NSZZ „Solidarność” w Teatrze Dramatycznym im. Gustawa Holoubka; Lidia Pronobis – przedstawicielka Komisji Zakładowej Związku Zawodowego Aktorów Polskich przy Teatrze Dramatycznym im. Gustawa Holoubka.