null

Konkurs w Teatrze Komedia. Zgłoszenia do 18 lipca.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zdjęcie przedstawiające budynek Teatru Komedia.
Autor: m.st. Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora/ dyrektorki Północnego Centrum Sztuki – Teatru Komedia.

Wśród wymagań stawianych kandydatom/kandydatkom są między innymi: wykształcenie wyższe, minimum 5-letnie doświadczenie przy tworzeniu projektów teatralnych lub pracy w instytucji kultury, organizacji pozarządowej w obszarze kultury, a także minimum 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem. Osoby startujące w konkursie są zobowiązane do pisemnego opracowania 5-letniego autorskiego programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru. Szczegóły dotyczące wymagań wobec startujących w konkursie zawarte są w zarządzeniu opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Oferty muszą wpłynąć do 18 lipca br., do godziny 16.00. Należy je złożyć osobiście lub przesłać na adres Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy (Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa).  Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to 60 dni od końcowego terminu składania ofert.

Północne Centrum Sztuki - Teatr Komedia
Teatr „Komedia” w Warszawie rozpoczął działalność w 1957 roku - od tego momentu prezentował klasyczne komedie, farsy i spektakle muzyczne w reżyserii między innymi Olgi Lipińskiej, Wojciecha Pokory i Jana Biczyckiego oraz spektakle dla dzieci i młodzieży. Na jego deskach można było podziwiać między innymi Irenę Kwiatkowską, Danutę Rinn, Jana Kociniaka oraz Jana Kobuszewskiego. Od 1992 roku Teatr działa jako scena impresaryjna pod nazwą Północne Centrum Sztuki – Teatr Komedia w Warszawie. Obecny repertuar instytucji oparty jest głównie na spektaklach komediowych.