null

Teatr Lalka – konkurs po pierwszym etapie

Drukuj link otwiera się w nowej karcie
Front Teatru Lalka, nad wejściem neon z takim napisem, trzy wiszące plakaty zapowiadające spektakle
Teatr Lalka

Osiem osób przechodzi do drugiego etapu konkursu na dyrektora /dyrektorkę Teatru Lalka w Warszawie. Komisja konkursowa zbierze się ponownie w maju.

Do drugiego etapu przechodzą (w kolejności alfabetycznej): Waldemar Dolecki, Dariusz Jarosiński, Jarosław Kilian, Arkadiusz Klucznik, Marianna Piskorz, Katarzyna Sołtys, Katarzyna Taracińska – Badura, Joanna Zdrada.

Komisja konkursowa została powołana w składzie: Artur Jóźwik – przedstawiciel Miasta Stołecznego Warszawy, przewodniczący Komisji, Aneta Subda-Kamola i Magdalena Klepczarek – przedstawicielki Miasta Stołecznego Warszawy; Alicja Morawska-Rubczak i Wojciech Brawer – przedstawiciele Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Monika Szela – przedstawicielka Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów, Zbigniew Niecikowski – przedstawiciel Polskiego Ośrodka Lalkarskiego POLUNIMA, Sergii Oberemok – przedstawiciel Organizacji Zakładowej nr 707 NSZZ „Solidarność” w Teatrze Lalka, Grzegorz Feluś – przedstawiciel zespołu pracowników Teatru Lalka. W posiedzeniu komisji konkursowej uczestniczyła również radczyni prawna, która potwierdziła ważność podjętych decyzji i ich zgodność z zapisami Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy.

Drugie posiedzenie Komisji, podczas którego zostaną przeprowadzone indywidualne rozmowy 
z kandydatami i kandydatkami, odbędzie się w maju.