null

Teatr Lalka – konkurs rozstrzygnięty

Drukuj link otwiera się w nowej karcie
Zdjęcie nowej dyrektorki Teatru Lalka - Joanny Zdrady, ubranej w jeansową kurtkę

Od września Teatrem Lalka pokieruje Joanna Zdrada. Kandydatkę wybrano w konkursie ogłoszonym przez Prezydenta Warszawy. Nowa dyrektorka obejmie stanowisko od września, na 5 sezonów artystycznych.

Komisja konkursowa zdecydowała, że kandydatura Pani Joanny Zdrady w najwyższym stopniu spełnia przyjęte przez nią kryteria oceny kandydata dotyczące wartości przedstawionego programu działania. Nowa dyrektorka obejmie stanowisko od września, na 5 sezonów artystycznych.

W uzasadnieniu czytamy:

„W swoim programie Pani Joanna Zdrada zakłada budowę repertuaru w oparciu o klasyczną literaturę dziecięcą, odczytywaną na nowo i osadzoną we współczesnych kontekstach i prezentowaną w atrakcyjnej formie. Repertuar ma skłaniać do wymiany myśli i emocji, być impulsem do twórczych działań, kreować przestrzeń komunikacji pomiędzy dziećmi, młodzieżą, ich rodzicami, krewnymi, opiekunami i nauczycielami. Koncepcja programowa zakłada zwiększenie liczby przedstawień oraz rozwój działań edukacyjnych i animacyjnych.”

Indywidualne rozmowy z kandydatami i kandydatkami odbyły się 15-16 maja. Do drugiego etapu komisja konkursowa zaprosiła (w kolejności alfabetycznej): Waldemara Doleckiego, Dariusza Jarosińskiego, Jarosława Kiliana, Arkadiusza Klucznika, Mariannę Piskorz, Katarzynę Sołtys, Katarzynę Taracińską – Badurę oraz Joannę Zdradę.

Skład komisji konkursowej

Komisja konkursowa pracowała w składzie: Artur Jóźwik – Przedstawiciel Miasta Stołecznego Warszawy – Przewodniczący Komisji, Aneta Subda-Kamola – Przedstawicielka Miasta Stołecznego Warszawy, Magdalena Klepczarek – Przedstawicielka Miasta Stołecznego Warszawy, Alicja Morawska-Rubczak – Przedstawicielka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojciech Brawer – Przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Monika Szela – Przedstawicielka Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów, Zbigniew Niecikowski – Przedstawiciel Polskiego Ośrodka Lalkarskiego POLUNIMA, Sergii Oberemok – Przedstawiciel Organizacji Zakładowej nr 707 NSZZ „Solidarność” w Teatrze Lalka, Grzegorz Feluś – Przedstawiciel zespołu pracowników Teatru Lalka.
W posiedzeniu Komisji konkursowej uczestniczyła również radczyni prawna, która potwierdziła ważność podjętych decyzji i ich zgodność z zapisami Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy.

Nowa dyrektorka Teatru Lalka

Joanna Zdrada jest reżyserką teatralną, dramaturżką, scenografką, producentką i kuratorką teatralną. Jest absolwentką Wydziału Reżyserii Wyższej Szkoły Sztuk Scenicznych w Bratysławie (2010), stypendystką Goldsmiths, University of London. Wyreżyserowała blisko 30 spektakli w kraju i za granicą. Jest autorką wielu adaptacji scenicznych prozy oraz scenariuszy teatralnych. Od kwietnia 2021 r. członkini zarządu Gildii Polskich Reżyserek i Reżyserów Teatralnych, od września 2022 r. pełni funkcję wiceprzewodniczącej.

Załączniki: