null

Piszcie dramaty!

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Teatr Żydowski wraz ze Stowarzyszeniem Autorów ZaiKS ogłasza Międzynarodowy Konkurs im. Szymona Szurmieja na Dramat Współczesny o Tematyce Żydowskiej.

Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich udowodnił, że podejmuje próbę nawiązania społecznego dialogu, nie unikając tematów bolących, współczesnych. Holocaust, tożsamość, migracja, poszukiwanie własnego miejsca w świecie, poszukiwanie sensu, wadzenie się z religią i obyczajowością, zniewolenie i wolność, osieroceni, podróżnicy, odrzuceni - o tym wszystkim opowiadają sztuki wystawiane w Teatrze Żydowskim. 

Do konkursu zaproszeni są autorzy/autorki piszący w języku polskim oraz w każdym innym języku, przy czym warunkiem dopuszczenia tekstu jest przysłanie go w tłumaczeniu na jeden z pięciu wymienionych w regulaminie języków: polski, jidysz, angielski, rosyjski, hebrajski. Szczegóły na stronie Teatru Żydowskiego.