null

The Republic of Dreams - podróż po światach Brunona Schulza w DSH

Drukuj otwiera się w nowej karcie
25.07.2021 - 29.08.2021

The Republic of Dreams to instalacja immersyjna inspirowana twórczością Brunona Schulza. Mika Johnsona, pomysłodawca i twórca projektu, wraz z artystami i artystki z Polski, USA, Czech i Ukrainy zaprasza do świata nasyconego symbolami z pogranicza jawy i snu. Immersyjność polega na interaktywności instalacji, która łączy projekcje multimedialne, muzykę, prace dźwiękowe i wideo.

Brunon Schulz stworzył odporną na upływ czasu przestrzeń, która kształtuje i angażuje odbiorczynie i odbiorców. Zespół tworzący projekt nazywa ją „Republiką Marzeń”. To właśnie do niej zapraszają publiczność, również osoby niezaznajomione do tej pory z twórczością autora.

Styl Brunona Schulza jest przepełniony anachronizmami, regionalizmami i metaforami, przez co nie jest wdzięcznym przedmiotem przekładu na inne języki. Stworzone przez niego dzieła to zbiory onirycznych doświadczeń, które pozwalają wkroczyć do świata pełnego niejasności, bogatych w treść obrazów czy groteskowych scen. Jego twórczość wymyka się jednoznacznym interpretacjom. Stanowiło to punkt wyjścia dla Miki Johnsona, inicjatora i twórcy projektu, który mówi: „Schulz może być świetnym przewodnikiem po naszych snach i wspomnieniach z dzieciństwa. Pisarz przypomina nam, że wyobraźnia jest sferą wolną od jakichkolwiek restrykcji, a marzenia senne czy zanurzenie się w rozległe światy wewnętrznych wyobrażeń mogą być źródłem nie tylko komfortu, ale i przyjemności”.

źródło: Dom Spotkań z Historią