null

Trwa konkurs na dyrektorkę/dyrektora Teatru Dramatycznego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Do 15 grudnia czekamy na zgłoszenia kandydatek/kandydatów w konkursie na dyrektora/dyrektorkę jednego z najbardziej znanych teatrów warszawskich.

Wśród wymagań stawianych kandydatom/kandydatkom są między innymi: wykształcenie wyższe, minimum 5-letnie doświadczenie przy tworzeniu projektów teatralnych lub pracy w instytucji kultury, organizacji pozarządowej w obszarze kultury oraz minimum 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem. 

Osoby startujące w konkursie zobowiązane są także do pisemnego opracowania 5-letniego autorskiego programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to 60 dni od końcowego terminu składania ofert.

Więcej informacji - w zarządzeniu.