null

Konkurs w Teatrze Komedia - pierwsze posiedzenie za nami

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Podczas pierwszego spotkania komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Północnego Centrum Sztuki – Teatru Komedia w Warszawie komisja wyłoniła dwunastu kandydatów, którzy wezmą udział w kolejnym etapie konkursu.

Spotkanie komisji konkursowej odbyło się 7 grudnia. Do konkursu wpłynęło trzynaście ofert, z czego jedna została odrzucona z powodów formalnych. 

Komisja konkursowa w składzie: Artur Jóźwik, Aneta Subda-Kamola, Magdalena Klepczarek (przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawy), Igor Michalski (przedstawiciel Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów), Juliusz Krzysztof Szuster (przedstawiciel ZASP) oraz Władysław Gurdek (przedstawiciel pracowników Północnego Centrum Sztuki - Teatru Komedia) w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła decyzję o dopuszczeniu do drugiego etapu konkursu dwunastu kandydatów. W kolejnym etapie udział wezmą: Tomasz Dutkiewicz, Aldona Figura, Łukasz Gajdzis, Artur Janusiak, Piotr Jędrzejas, Tomasz Kaczorowski, Agnieszka Kołodyńska-Iglesias, Maciej Kowalewski, Anna Kulawik-Rzońca, Joanna Szymajda, Dariusz Taraszkiewicz, Krzysztof Wiśniewski.

W posiedzeniu komisji, zrealizowanym częściowo w siedzibie Urzędzie m.st. Warszawy i częściowo w formule zdalnej, uczestniczyła radczyni prawna, która potwierdziła ważność podjętych decyzji i ich zgodność z zapisami Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Północnego Centrum Sztuki – Teatru Komedia w Warszawie.

Drugie posiedzenie komisji konkursowej, podczas którego zostaną przeprowadzone indywidualne rozmowy z kandydatami i kandydatkami odbędzie się w styczniu 2022 r.