null

Warszawa gra - konkurs literacki dla młodych

Drukuj otwiera się w nowej karcie
na białym tle niebieska pięciolinia, nad nią napis: Konkurs literacki Warszawa Gra
Konkurs organizowany przez Muzeum Warszawy

Biblioteka Muzeum Warszawy zaprasza dzieci i młodzież do udziału w 8. edycji Varsavianistycznego Konkursu Literackiego „Warszawa gra“. Termin nadsyłania prac - 14 kwietnia 2023 roku.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych (kl. 4–8) i ponadpodstawowych. Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie wiersza tematycznie związanego jednocześnie z muzyką i z Warszawą.

Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

  • uczniowie szkół podstawowych klas 4-6,
  • uczniowie szkół podstawowych klas 7-8,
  • uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Prace zostaną ocenione według następujących kryteriów: wartość merytoryczna, zgodność pracy z tematem konkursu, poziom literacki i oryginalność oraz poprawność językowa.

Autorom nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną przyznane nagrody rzeczowe.

Szczegóły na stronie Muzeum Warszawy.