null

Warszawskie historyczne pracownie artystyczne

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Historyczne pracownie artystyczne stanowią element tożsamości kulturowej Warszawy. Stanowią wymierną pamiątkę po wielu zasłużonych dla warszawskiej kultury i sztuki osobach, są miejscami przechowywana spuścizny artystycznej oraz realizacji nowych projektów wizualnych – nie tylko wizualnych, ale także artystycznych i kulturalnych.

Wiele z tych miejsc, mimo oczywistej wartości kulturowej, przestało już istnieć lub niebawem może zostać zlikwidowanych (kilka lat temu taki los spotkał pracownię Aleksandra Żurakowskiego przy ul. Filtrowej 83). Powodem tego są: czynniki ekonomiczne, przekształcenia własnościowe lub zmiany statusu użytkowego zajmowanych przez nie lokali, stan infrastruktury technicznej, itp. W wielu przypadkach zagrożone jest nie tylko istnienie samych miejsc upamiętniających życie i twórczość danego artysty, ale także zgromadzone i przechowywane w jego pracowni prace. Tymczasem dawne pracownie, które są świadkami życia artystycznego epoki, nierzadko noszące ślad działania artystów mogą w przyszłości z powodzeniem służyć celom zarówno artystycznym, jak też edukacyjnym. Dowodzi tego unikatowa w skali narastającego problemu działalność: dawnej Pracowni Karola Tchorka (obecnie użytkowanej przez Katy Bentall), Pracowni Jarnuszkiewiczów (obecnie użytkowanych przez Marię Komorowską na Starym Mieście oraz Marcelinę Jarnuszkiewicz na Bielanach), pracowni Anny Dębskiej przy Nowym Świecie (obecnie Aleksandry Waliszewskiej), czy choćby Instytutu Awangardy funkcjonującego w dawnej pracowni Edwarda Krasińskiego.

Mając to na uwadze powołano zespół ekspertów, pod nazwą Zespół ds. warszawskich historycznych pracowni artystycznych, składający się z przedstawicieli: organizacji pozarządowych, warszawskich uczelni artystycznych i humanistycznych, placówek muzealnych oraz reprezentantów organizacji społecznych. Grupę złożoną z szesnastu osób, które społecznie, w oparciu o posiadane doświadczenie oraz wiedzę zawodową, podjęły się trudu opracowywania zasad ochrony, dokumentowania i promowania historycznych pracowni artystycznych oraz ich zasobów stanowiących różnorodny, barwny i bogaty dorobek artystów związanych z Warszawą.

Zobacz wszystkie historyczne pracownie artystyczne >>>

pracownia malarska Wiesława Kruczkowskiego, wnętrze pracowni, na ścianach wiszą obrazy
Zobacz galerię (8 zdjęć />)
pracownia malarska Wiesława Kruczkowskiego, wnętrze pracowni, regał z pracami artysty
pracownia malarska Wandy Falencik-Masznicz, wnętrze pracowni, regał z pracami artystki
pracownia malarska Wandy Falencik-Masznicz, wnętrze pracowni, regał z pracami artystki
pracownia wzornictwa przemysłowego Stanisława Soszyńskiego, komoda zaprojektowana przez artystę
pracownia wzornictwa przemysłowego Stanisława Soszyńskiego, wnętrze pracowni, w pomieszczeniu kilka osób
pracownia wzornictwa przemysłowego Stanisława Soszyńskiego, model samochodu według projektu artysty
pracownia malarsko-literacka Ludmiły Murawskiej-Peju, wnętrze pracowni, kilka obrazów artystki opartych o ścianę