null

Poznaj kulisy pracy konserwatorskiej

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Czarne napisy na białym tle z czerwonymi elementami.

W dniach 7 października – 12 listopada 2022 w Pałacu Czapskich, siedzibie Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 5 oraz na pałacowym dziedzińcu będzie prezentowana wystawa pt. „Sztuka na zawsze...? 75 lat Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w ASP w Warszawie”.

Jubileuszowa wystawa

Ekspozycja Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie to jedna z największych na przestrzeni ostatnich dekad prezentacji, spektrum działań konserwatorskich  –  efektów pracy kolejnych pokoleń konserwatorek i konserwatorów związanych z Wydziałem.

Wystawa prezentuje najciekawsze realizacje, zarówno konserwatorskie, technologiczne i artystyczne, jak i projekty naukowo-badawcze z ostatnich kilkudziesięciu lat, oryginalne dzieła sztuki po konserwacji, ale też ich makiety i dokumentacje obrazujące stan sprzed prac konserwatorskich. Wystawa powstała w odniesieniu do najlepszych polskich i światowych praktyk nowoczesnej konserwacji i restauracji dzieł sztuki, łączących sztukę z nauką, tradycję z nowoczesnością, wiedzę i umiejętności z wielką pasją.

Więcej informacji o wystawie – na stronie ASP w Warszawie.

Ekspozycji towarzyszą warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Nad wystawą „Sztuka na zawsze...? 75 lat Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w ASP w Warszawie” patronat objął Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski. Wydarzenie wspiera m.st. Warszawa.

Kulisy pracy konserwatorskiej

Ideą wystawy jest pokazanie tego, co zazwyczaj pozostaje za kulisami pracy konserwatorskiej,
a więc kompleksowych, niejednokrotnie bardzo skomplikowanych działań stosowanych w celu ratowania dzieł sztuki.

Konserwatorka czy konserwator, czasem w sterylnej pracowni, niekiedy na wysokich rusztowaniach w pałacu czy kościele, niczym chirurg dokonuje działań, z efektami których każdy z nas niejednokrotnie się zetknął, zazwyczaj zupełnie nie zdając sobie sprawy z tego, ile wiedzy, umiejętności i pracy wymagało uzyskanie końcowego efektu. Na wystawie dajemy możliwość prześledzenia tych procesów.

75. rocznica

W 2022 roku przypada 75. rocznica powstania Studium Konserwacji Zabytków Malarstwa przy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, które zapoczątkowało funkcjonowanie Wydziału w obecnym kształcie. Dziś WKiRDS Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie jest największym w Polsce wydziałem kształcącym studentki i studentów w zakresie ochrony i konserwacji-restauracji dzieł sztuki; jednostką naukową, której kadra i osoby studiujące mają ogromne zasługi dla ratowania i ochrony polskiego i światowego dziedzictwa.