null

Warszawskie Obserwatorium Kultury – konkurs po I etapie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Panorama Starego Miasta - widok z góry na kamienice Starówki
Autor: M.st. Warszawa

Pięć osób przeszło do kolejnego etapu konkursu na dyrektora/dyrektorkę Warszawskiego Obserwatorium Kultury.

Do konkursu wpłynęło pięć ofert, komisja konkursowa zakwalifikowała do drugiego etapu wszystkie kandydatki i kandydatów. Są to (w kolejności alfabetycznej): Małgorzata Ludwisiak, Edyta Ołdak, Adam Sienkiewicz, Igor Stokfiszewski oraz Olga Wysocka. 

Komisja konkursowa obraduje w składzie: Aldona Machnowska-Góra, Aneta Subda-Kamola, Olaf Osica (przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawy), Agnieszka Tiutiunik (przedstawicielka Biennale Warszawa), Dominika Kawalerowicz (dyrektorka Wrocławskiego Instytutu Kultury) oraz Aleksandra Szymańska (dyrektorka Instytutu Kultury Miejskiej). Pierwsze posiedzenie komisji konkursowej odbyło się 20 kwietnia. Drugie posiedzenie, podczas którego zostaną przeprowadzone indywidualne rozmowy z kandydatkami i kandydatami, ma się odbyć jeszcze w tym miesiącu. 

Warszawskie Obserwatorium Kultury zacznie działać 1 września 2022 roku. Ma to być interdyscyplinarna instytucja kultury, prowadząca działalność artystyczna, społeczna, ale też edukacyjna oraz badawczo-naukowa. Idea instytucji opiera się na założeniu, że kultura i sztuka odgrywają kluczową rolę w budowaniu nowoczesnego, tolerancyjnego, krytycznego społeczeństwa, działającego w poszanowaniu demokracji i wolności obywatelskich, wielości poglądów, religii, tożsamości seksualnych i pochodzenia. Głównym zadaniem Obserwatorium będzie poszukiwanie nowych trendów i sposobów myślenia o kulturze oraz implementowanie ich w Warszawie poprzez różne formy współpracy, wymianę doświadczeń z innymi podmiotami kulturalnymi i naukowymi.