null

Edukacja kulturalna - najlepsze projekty wybrane

Drukuj link otwiera się w nowej karcie
Na różowym cieniowanym tle czarny napis Warszawska Nagroda Edukacji Kulturanej 2022 Mamy to! z kolorowym konfetti

28 września podczas gali Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej w Pałacyku Konopackiego wręczone zostaną nagrody dla osób realizujących najlepsze projekty z zakresu edukacji kulturalnej.

Kapituła Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej w składzie: Paulina Andruczyk, Dominika Jagiełło, Marcin Jasiński, Adam Markuszewski, Edyta Ołdak – przewodnicząca Kapituły, Karolina Pluta, Jaśmina Wójcik, Beata Zuziak, Katarzyna Žák-Caplot zakończyła owocne obrady i wyłoniła laureatów i laureatki Nagrody.

28 września w Pałacyku Konpackiego po raz 13 zostaną wręczone nagrody. Będzie to okazja do sieciowania, wymiany praktyk i podjęcia wspólnej refleksji o przyszłości edukacji kulturalnej w naszym mieście.

Od lat wyróżniamy najlepszych

Głównym celem Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej jest wyróżnienie najlepszych warszawskich animatorek i animatorów, edukatorek i edukatorów, nauczycielek i nauczycieli, artystów i artystek, aktywistów i aktywistek oraz realizowanych przez nich/nie projektów w instytucjach kultury (domach kultury, muzeach, teatrach, galeriach, bibliotekach), szkołach, przedszkolach i placówkach wychowania pozaszkolnego, uczelniach, organizacjach pozarządowych.