null

Edukacja kulturalna – zgłoś najlepszy projekt

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Kobieca dłoń układająca kolorowe obrazki na tle biurka. W tle przybory papiernicze - flamastry, karteczki biurowe itp.
Autor: Archiwum WPEK

Do 30 czerwca trwa nabór do Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej. Czekamy na zgłoszenia projektów zrealizowanych na szerokim polu, jakim jest połączenie edukacji i kultury.

Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej to konkurs, którego głównym celem jest wyróżnienie warszawskich animatorek i animatorów, edukatorek i edukatorów, nauczycielek i nauczycieli, artystów i artystek, aktywistów i aktywistek za najlepsze projekty, programy i działania z zakresu edukacji kulturalnej, które były realizowane w roku poprzedzającym aktualną edycję nagrody i/lub w roku bieżącym, za który przyznawana jest Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej.

Nowe kategorie

W tym roku, wraz ze zmianą regulaminu WNEK, wprowadzone zostały nowe kategorie w których przyznawana będzie nagroda. Są one zgodne z dokumentem Edukacja Kulturalna w Warszawie.

Oto nowe kategorie: 

  1. różnorodne i wielokulturowe społeczeństwo 
  2. środowisko naturalne i klimat 
  3. kompetencje przyszłości 
  4. procesy twórcze 
  5. dziedzictwo kulturowe i tożsamość 
  6. wspólnoty lokalne 
  7. procesy włączające i dostępność.

Złożona z praktyków i praktyczek związanych z edukacją kulturalną Kapituła WNEK dokona wyboru projektów na podstawie kryteriów określonych w Regulaminie oraz własnych eksperckich wniosków.  

Czekamy na zgłoszenia

Projekty można zgłaszać do 30 czerwca. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie http://wnek.sdk.pl

Autorzy i autorki najlepszych projektów otrzymają nagrody finansowe (łączna pula nagród wynosi 100 tys. złotych), a ich projekty staną się wyznacznikiem trendów oraz inspiracją dla osób zajmujących się edukacją kulturalną. 

Nagrody zostaną wręczone podczas jesiennej uroczystości podsumowania WNEK 2023, która będzie także okazją do integracji realizatorów i realizatorek projektów, wymiany doświadczeń, metod i narzędzi pracy oraz przestrzenią uruchomienia wspólnej refleksji o przyszłości działań edukacyjno-kulturalnych w Warszawie.