null

Wysokość nagród

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wysokość nagród pieniężnych w poszczególnych kategoriach Nagrody Literackiej m.st. Warszawy w roku 2022:

1.    literatura piękna – proza: 30 000zł
2.    literatura piękna – poezja: 30 000 zł
3.    komiks i powieść graficzna: 30 000 zł dla autora/ki scenariusza i 30 000 zł dla autora/ki ilustracji
4.    książka o tematyce warszawskiej: 30 000 zł
5.    literatura dziecięca – tekst i ilustracje: 30 000 zł dla autora/ki tekstu i 30 000 zł dla autora/ki ilustracji
6.    warszawski twórca/warszawska twórczyni: 100 000 zł


Wysokość nagród dla autorów każdej z książek nominowanych, którzy nie zostaną laureatami, w poszczególnych kategoriach w roku 2022:

1.    literatura piękna – proza: 5 000 zł
2.    literatura piękna – poezja: 5 000 zł
3.    komiks i powieść graficzna: 5 000 zł dla autora/ki scenariusza i 5 000 zł dla autora/ki ilustracji
4.    książka o tematyce warszawskiej: 5 000 zł
5.    literatura dziecięca – tekst i ilustracje: 5 000 zł dla autora/ki tekstu i 5 000 zł dla autora/ki ilustracji