null

Zespół ds. edukacji kulturalnej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zespół, którego działania mają na celu:

 • określanie kierunków rozwoju edukacji kulturalnej w Warszawie, inicjowanie przedsięwzięć dotyczących edukacji kulturalnej wpisujących się w Strategię rozwoju m.st. Warszawy do 2030 roku przyjętą przez Radę m.st. Warszawy 10 maja 2018 r.;
 • rekomendowanie dobrych praktyk i ciekawych inicjatyw kulturalnych;
 • określanie priorytetów:
 1. w obszarze wsparcia finansowego działań z zakresu edukacji kulturalnej,
 2. w obszarze rozwoju kadr edukacji kulturalnej,
 3. w obszarze promocji i komunikacji działań z zakresu edukacji kulturalnej;
 • współpraca z właściwymi biurami Urzędu m.st. Warszawy, Dzielnicami m.st. Warszawy, instytucjami kultury, przedszkolami, szkołami i placówkami oświatowo-wychowawczymi, organizacjami pozarządowymi, artystami i innymi podmiotami zajmującymi się edukacją kulturalną

W skład Zespołu wchodzą:

 • Przewodniczący/a Komisji Kultury i Promocji Miasta Rady m.st. Warszawy
 • Przewodniczący/a Komisji Edukacji Rady m.st. Warszawy
 • Dyrektor Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy
 • Dyrektor Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
 • Dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy
 • Dyrektor Domu Kultury Dorożkarnia w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
 • Dyrektor Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej
 • do dwóch przedstawicieli młodzieży (np. z Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy, Porozumienia Uczelni Warszawskich)

Zarządzenie powołujące Zespół