null

Zespół ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zespół zajmuje się identyfiacją instytucji, stowarzyszeń, fundacji, badaczy i praktyków kultury, zajmujących się niematerialnym dziedzictwem kulturowym Warszawy. Rekomenduje prezydentowi rozwiązania, zapewniające realizację celów Konwencji UNESCO z 2003 r. dot. ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz określa i identyfikuje elementy niematerialnego dziedzictwa kulturowego naszego miasta.

Skład Zespołu:

  • Hanna Schreiber – Przewodnicząca
  • Paweł Jaskanis
  • Artur Jóźwik
  • Ewa Klekot
  • Michał Krasucki
  • Jacek Leociak
  • Jerzy Majewski
  • Jan Młynarski;
  • Małgorzata Naimska
  • Agnieszka Wyrwał

Zarządzenie ws. powołania Zespołu