null

Zgłoszenia do Nagrody im. Haliny Machulskiej

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Budynek Teatru Ochoty z zewnątrz z widocznym wejściem do teatru i muralem namalowanym na ścianie
Teatr Ochoty | Autor: fot. Tomasz Słupski

Teatr Ochoty zachęca do zgłaszania kandydatek/kandydatów do kolejnej edycji Nagrody wyróżniającej artystki i artystów, pedagogów i pedagożki, osoby zajmujące się edukacją teatralną i artystyczną.

Nagroda powołana została w 2020 roku, z okazji 50-lecia Teatru Ochoty. Wyróżniane nią są osoby, które swoją pracą inicjują i konsekwentnie pielęgnują działania twórczych społeczności.

Nagroda ma wymiar finansowy, a wyboru dokonywać będzie Kapituła złożona z laureatek poprzednich edycji Nagrody, ekspertek w dziedzinie edukacji i pedagogiki teatralnej. 

Organzatorzy podkreślają:

Przyznając Nagrodę im. Haliny Machulskiej, zależy nam na uhonorowaniu osób, które inspirują do samodzielnej pracy i rozwoju, nie zatrzymując się wyłącznie na spektakularnych efektach scenicznych. Chcemy tą nagrodą podkreślić rolę sztuki jako narzędzia inkluzywnego, wzmacniającego więzi i uwrażliwiającego społecznie. Jednocześnie działaniem tym pragniemy wyeksponować postać współzałożycielki Teatru i jej dorobek.

Zgłoszenia do Nagrody

Zapraszamy do zgłoszeń w imieniu własnym, ale zachęcamy także uczestników grup, wychowanków, uczniów i uczennice, rodziców i opiekunów, wszystkie osoby współpracujące do zgłaszania swoich kandydatur.

Zgłoszenia można dokonać na stronie Teatru Ochoty.

Organizatorzy w tym roku przewidzieli dwa etapy wyboru. W pierwszym etapie Kapituła Nagrody wybierze spośród nadesłanych zgłoszeń 5 nominacji do Nagrody im. Haliny Machulskiej. Ogłoszone publicznie nominacje pozwolą nam opowiedzieć o osobach działających w obszarze nowoczesnej edukacji teatralnej. W drugim etapie Kapituła Nagrody wybierze spośród nominowanych laureata lub laureatkę Nagrody im. Haliny Machulskiej, których poznamy podczas uroczystej gali.

Ogłoszenie nazwiska laureatki / laureata Nagrody oraz jej wręczenie odbędzie się 29 października 2022 r. w Teatrze Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich.