O nagrodzie

To wielkie wyróżnienie dla autorek i autorów, a także podpowiedź ciekawych lektur dla wszystkich, którzy lubią czytać. Każdy może pomóc w wyborze zwycięzców tego konkursu.

Tytuły książek, spośród których jury wybiera nominacje i później laureatów, mogą zgłaszać czytelnicy, wydawcy, księgarze i bibliotekarze. Miasto jest organizatorem konkursu i fundatorem nagród. Nagroda docenia współczesnych ludzi pióra, w prozie, w poezji, za literaturę dziecięcą i książki o tematyce warszawskiej, a od 2022 roku również w kategorii komiks i powieść graficzna. Szczególnym wyróżnieniem jest tytuł warszawskiego twórcy / warszawskiej twórczyni, przyznawany pisarkom i pisarzom związanym z Warszawą za całokształt twórczości.
Łączy wieloletnią tradycję z promocją czytelnictwa i otwartością na zmieniające się potrzeby czytelników. Tytuły wyróżnione Nagrodą to najlepsza polska literatura, gotowa lista lektur. Wśród jej laureatów i laureatek znajdziemy m.in. Wiesława Myśliwskiego, Ewę Lipską, Łukasza Orbitowskiego, Justynę Bednarek, Annę Bikont, Jakuba Żulczyka, Zytę Rudzką i wielu innych. Historia wyróżnienia, reaktywowanego uchwałą Rady m.st. Warszawy w 2008 roku, sięga czasów przedwojennych. Współczesny konkurs jest kontynuacją nagrody o tej samej nazwie, przyznawanej w latach 1926-38. Pierwszym jej laureatem był najstarszy syn Adama Mickiewicza - Władysław, ostatnim zaś przed wojną - Leopold Staff.