Wyróżnione wydarzenia

  • Centrum Myśli Jana Pawła II

    Centrum powstało, by badać, dokumentować i w nowatorski sposób upowszechniać nauczanie Jana Pawła II oraz wiedzę o Jego życiu i działalności. Instytucja tworzy programy edukacyjne, organizuje m.in. spotkania, odczyty, wykłady, konferencje i szkolenia. www.centrumjp2.pl

  • Dom Spotkań z Historią

    Dom Spotkań z Historią Zajmuje się popularyzowaniem historii Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w XX wieku, szczególnie akcentując skutki nazizmu i komunizmu. Organizuje wystawy, projekcje filmowe, spotkania ze świadkami, prowadzi działalność edukacyjną i wydawniczą. dsh.waw.pl

  • Stołeczna Estrada

    Instytucja artystyczna zajmująca się prowadzeniem działalności kulturalnej w Warszawie. Organizuje programy estradowe, muzyczne i rozrywkowe – własne lub na zamówienie, także dla dzieci i młodzieży. estrada.com.pl