Wyróżnione wydarzenia

 • Przestrzeń Muzyki Współczesnej Hashtag Lab

  To pierwsza i jedyna w Polsce stała scena dla muzyki nowej, prowadzona przez Fundację Sfera Harmonii. W jej siedzibie odbywają się m.in. koncerty, warsztaty edukacyjne, zajęcia dla najmłodszych i kursy mistrzowskie. Miejsce łączy artystów i kompozytorów, organizując spotkania, debaty, seminaria i konferencje, a także prowadzi działania społeczne. Hashtag Lab

 • Fundacja Scena Współczesna

  Realizuje autorski program, którego podstawą jest społeczna instytucja kultury Centrum Teatru i Tańca w Warszawie. Jego zadaniem jest wsparcie zarówno twórców dojrzałych (obecnych na warszawskiej scenie od wielu lat), jak i debiutantów. scenawspolczesna.pl/

 • Fundacja Teatr 21

  Zespół teatralny, którego aktorami są gównie osoby z zespołem Downa i autyzmem. Prowadzi Centrum Sztuki Włączającej - ośrodek praktyczno-teoretyczny zajmujący się namysłem nad niepełnosprawnością w jej wymiarze społeczno-kulturowym. teatr21.pl/

 • Komuna Warszawa

  Prowadzi program rezydencyjny Hub Kultury Komuny Warszawa łączący wsparcie dla młodych artystów z merytoryczną opieką i programem prezentacji. Każdy sezon programu ma gościnnego kuratora, który określa temat wiodący sezonu, na podstawie którego powstają spektakle.