Wyniki wyszukiwania w serwisie Kultura

  • Wydarzenie jest efektem współpracy m.st. Warszawy, Stołecznej Estrady, Paryża oraz Instytutu Polskiego w Paryżu i nawiązuje do tradycji Koncertów Chopinowskich w Łazienkach Królewskich. W letnie miesiące mieszkanki i mieszkańcy Paryża oraz turyści uczestniczyć mogą w plenerowych recitalach pianistycznych w wykonaniu wybitnych polskich i zagranicznych artystów.

  • Zespół, którego działania mają na celu: określanie kierunków rozwoju edukacji kulturalnej w Warszawie, inicjowanie przedsięwzięć dotyczących edukacji kulturalnej wpisujących się w Strategię rozwoju m.st. Warszawy do 2030 roku przyjętą przez Radę m.st. Warszawy 10 maja 2018 r.; rekomendowanie dobrych praktyk i ciekawych inicjatyw kulturalnych; określanie priorytetów: w obszarze wsparcia finansowego działań z zakresu edukacji kulturalnej, w obszarze rozwoju kadr edukacji kulturalnej, w...

  • Pełni funkcję doradczą przy Prezydencie m.st. Warszawy, konsultuje założenia polityki kulturalnej m.st. Warszawy oraz jest ambasadorem działań kulturalnych podejmowanych przez Miasto. Członków Społecznej Rady Kultury powołuje Prezydent. W jej skład wchodzą twórcy/twórczynie, aktywiści/aktywistki oraz eksperci/ekspertki o istotnym dla Warszawy dorobku i sprawdzonych kompetencjach, wybrani/wybrane po uwzględnieniu opinii środowisk kulturalnych. Członkami czwartej kadencji Społecznej Rady...

  • Zespół zajmuje się identyfiacją instytucji, stowarzyszeń, fundacji, badaczy i praktyków kultury, zajmujących się niematerialnym dziedzictwem kulturowym Warszawy. Rekomenduje prezydentowi rozwiązania, zapewniające realizację celów Konwencji UNESCO z 2003 r. dot. ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz określa i identyfikuje elementy niematerialnego dziedzictwa kulturowego naszego miasta. Skład Zespołu: Hanna Schreiber – Przewodnicząca; Paweł Jaskanis; Artur Jóźwik; Ewa...

  • Zadaniem Zespołu jest wypracowanie specjalnych, uproszczonych procedur wydawania pozwoleń na realizację zdjęć filmowych oraz opracowanie systemu preferencyjnych stawek dla produkcji o potencjale promocyjnym i artystycznym. Do zadań Zespołu należy również m.in: opracowanie specyfikacji dla specjalistycznej internetowej mapy lokacji filmowych w Warszawie i ujednoliconego taryfikatora stawek za ich wynajem, rekomendowanie rozwiązań i programów operacyjnych, ułatwiających współpracę z branżą...