Wyniki wyszukiwania w serwisie Kultura

Wyświetlam wyniki dla tagu: wykład
 • Wydarzenie

  Marek Włodarski, który żył przed wojną jako lwowski awangardysta Henryk Streng, to niewątpliwy autorytet środowiska artystycznego Warszawy. Niemniej, Streng/Włodarski bardzo komplikuje nasze myślenie o sztuce: nie tylko o słabo dostrzeganej relacji lat 30. z 40., lecz także o niechętnie podkreślanych związkach sztuki nowoczesnej i realizmu socjalistycznego. Autor znanej Barykady łączy tę pozorną sprzeczność i pomaga nam spojrzeć na socrealizm innymi oczami, już poza kategoriami wstydu i...

 • Wydarzenie

  Zaprezentujemy dwa kierunki w sztuce XIX wieku – realizm i impresjonizm. Pierwszy z nich, choć obarczony często społeczno-politycznym przesłaniem, wynikającym z zaangażowania artystów w sprawy zwykłego człowieka, miał doniosłe znaczenie dla uformowania się młodego pokolenia malarzy, okrzykniętych mianem impresjonistów. To bowiem doświadczenia plenerów, studiów z natury, pracy w naturalnym oświetleniu, pozwoliła przebudować praktykę malarstwa i teorię koloru, kładąc nacisk na bezpośredniość...

 • Wydarzenie

  Koniec XVIII i cały wiek XIX to okres dynamicznych przemian w sztuce, czas tworzenia muzeów, kształtowania się nowych formuł edukacji artystycznej i funkcjonowania rynku sztuki. W okresie rozbiorów na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej z oczywistych względów zabrakło wszechstronnej, spójnej, konsekwentnie prowadzonej polityki kulturalnej. Jak kształtowało się polskie życie artystyczne w tym okresie? źródło: Muzeum Narodowe

 • Wydarzenie

  Pokaz obrazu „Portret Anny Austriaczki” Petera Paula Rubensa Spotkania pozwolą spojrzeć na dzieło Rubensa w szerokim kontekście historycznym i kulturowym. Specjaliści z Zamku Królewskiego oraz UAM w Poznaniu osadzą prezentowany w Zamku portret na tle twórczości flamandzkiego mistrza. Omówią również czasy regencji królowej, nawiązując m.in. do ówczesnej mody oraz literatury. źródło: Zamek Królewski

 • Wydarzenie

  Przedstawimy architekturę przełomu XVIII i XIX wieku, okresu w kulturze, kiedy to dziedzictwo antyku stało się najważniejszym punktem odniesienia dla sztuki europejskiej. Dzieła starożytności greckiej i rzymskiej uznawano za idealny wzorzec. Poszukiwano form idealnych i uniwersalnych, które obejmowały wszystkie dziedziny twórczości artystycznej. Klasycyzm to styl rozpoczynający nową epokę historyczną – nowoczesność. Omówimy główne nurty i kluczowe zabytki architektury oraz urbanistyki....