O nagrodzie

Przyznawana od 2010 roku nagroda to konkurs na najlepsze projekty zrealizowane na szerokim polu, jakim jest połączenie edukacji i kultury.

Głównym celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych warszawskich animatorek i animatorów, edukatorek i edukatorów, nauczycielek i nauczycieli oraz realizowanych przez nich projektów w instytucjach kultury, szkołach i przedszkolach, uczelniach wyższych, organizacjach pozarządowych.

Wyboru najlepszych projektów dokonuje Kapituła, która przyznaje nagrody i wyróżnienia dla projektów zrealizowanych w danym roku w teatrach, muzeach, domach kultury, bibliotekach, szkołach, organizacjach pozarządowych i innych miejscach związanych z edukacją kulturalną. Autorzy i autorki najlepszych projektów otrzymują nagrody finansowe, mają też okazję zaprezentować swoje pomysły na Giełdzie Projektów i Programów Edukacji Kulturalnej