Wyróżnione wydarzenia

 • Warszawa w budowie

  Festiwal organizowany przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Muzeum Warszawy. Koncentruje się na architekturze, planowaniu przestrzennym miasta, a także relacjach społecznych i potrzebach mieszkańców. Na kulturalnej mapie Warszawy od 2009 roku.

 • Festiwal Kultury bez Barier

  Święto kultury dostępnej, dostępnej dla każdego bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności lub jej brak, sytuację rodzinną, możliwości ekonomiczne, miejsce zamieszkania, pochodzenie, wiek i płeć. Organizowany od 2013 roku przez Fundację Kultury Bez Barier.

 • Królewskie Arkady Sztuki

  Festiwal to jedyna w swoim rodzaju szansa na pokazanie w Polsce - zarówno artystom, jak i widzom - bogactwa alternatywnych form teatralnych, tanecznych i muzycznych, realizowanych przez młodych twórców. Wszystko pod sklepieniem Arkad Kubickiego u podnóża Zamku Królewskiego w Warszawie.

 • Festiwal Hipolita i Ludwiki

  Zainaugurowany w 2015 roku festiwal składa się z cyklu koncertów, wystaw i wydarzeń plenerowych na terenie zabytkowego osiedla przy Górczewskiej 15. To oddolna inicjatywa, za którą stoją społecznicy ze Stowarzyszenia Mieszkańców i Przyjaciół Kolonii Wawelberga.

 • Ephemera Warsaw Arts Festival

  Nowy festiwal w Warszawie zorganizowany po raz pierwszy w 2020 roku przez Fundację Tone - Muzyka i Nowe Formy Sztuki. Powstał w odpowiedzi na potrzebę uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych w czasie pandemii. W programie muzyka, taniec, wystawy i performanse.

 • Era Schaeffera

  Festiwal organizowany przez Fundację Przyjaciół Sztuk Aurea Porta od 2009 roku. Cykliczne przedstawienia są multimedialną prezentacją twórczości muzycznej i dramaturgicznej Bogusława Schaeffera. Projekt skupia twórców polskich i zagranicznych.